årsmöte

Noteringsvärt från årsmötet 16.2.2018

Ändringar i styrelsen

Den tidigare styrelseledamoten Guy Granqvist tar över som kommodor då Joakim Eriksson steg åt sidan. Joakim förblir i styrelsen som ledamot.
Som ny vicekommodor valdes Frank Östergård. Ledamot Filip Fredrikson steg åt sidan och istället kom Niklas Flykt in som ny ledamot. Valter Backström och Johan Fransman fortsätter som ledamöter. 

 

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften har inte höjts på mycket länge, men nu höjdes den med 5€. De nya medlemsavgifterna från och med 2018 är huvudman 30€ och familjemedlem 18€ per år.

 

Deltagande

På mötet deltog 13st. Av styrelsen var endast 4st på plats.

 

Styrelsens anmälningsärende

Det behöves Kassör och medlemssekreterare.

Bilder från årsmötet

Joakim Eriksson ger över ordförandesakpet åt nya kommodoren Guy Granqvist

Joakim Eriksson ger över ordförandesakpet åt nya kommodoren Guy Granqvist

IMG_2351.JPG
IMG_2350.JPG

Mathias noteringar från årsmötet 12.2.2016

  • Mötet valde sittande kommodor och vicekommodor att fortsätta.
  • Av ledamöterna var i turen att avgå Nina Wesslin och Filip Fredrikson. Nina Wesslin valde att avgå, medan Filip Fredrikson valde att fortsätta som ledamot.  Nina Wesslin som valde att avgå så valdes istället Johan Fransman som ny ledamot. 
  • Marina Sjöholm som fungerat som Valberedningskomittéens ordförande valde att inte fortsätta, utan som ny ordförande valdes Nils Eriksson
  • Medlemsavgiften höjs inte
  • Styrelsen presenterade sina idéer kring hur verksamhetsprogrammen kunde skötas i framtiden då det är så gott som omöjligt att få ihop frivilliga till en programkomittée. Styrelsen meddelade att de har 'avvecklat' det som heter programkomittéen, och istället är det styrelsen som bär huvudansvaret för föreningens program, och ber om hjälp av medlemmarna till enskilda evenemang. Kommodor Joakim Eriksson sade också under mötet att detta inte är så dramatiskt då det redan i några år har fungerat enligt den modellen. 
  • Styrelsen berättade också om sina idéer hur julfesterna kunde ordnas i framtiden. Styrelsen berättade att då det är rätt dyrt med orkester på julfest så är det inte ekonomiskt möjligt att köra med samma koncept som tidigare, utan ett nytt alternativ hur julfesten kunde ordnas mera ekonomiskt lönsammare fortsätter de att fundera på under den kommande säsongen och presenteras senare detta år. 
  • Verksamhetsberättelsen för 2015 som presenterades på årsmötet kommer att kunna läsas här på hemsida så fort som Kommodoren har fått den inskannad och skickad till Webbansvarige.
  • Det delades också ut vandringspriser på årsmötet. Sjökortsnavigeringens vandringspris gick den här gången till Rabbe Lutz, och Propellern till Guy Granqvist  

Klicka på den här texten för att se bilder från Årsmötet (Finns också länk till albumet på bilder-sidan)