Repholmen

LAT N 60° 18,586´ LON E 25° 36,978´

Repholmen finns på nordöstra delen av Emsalö i Borgå Skärgård.

Borgå navigationsklubb rf. har sedan 1963 hyrt Repholmen av Borgå stad.