Övriga funktionärer

Repholmens disponent Christian Östergård 040-5481849 christian(a)chri-cons.fi

Medlemssekreterare Mikaela Westerlund 040 596 0859 medlemssekreterare(a)bnk.fi

Webbansvarig Mathias Grönqvist 0408281500 mathias(a)bnk.fi

Kassör Mikaela Westerlund 040 596 0859 kassa(a)bnk.fi

Bokförare Minna Björkman 040 550 9825 minnah.bjorkman(a)hotmail.com

Verksamhetsgranskare Kjell Adolfsson och Martin Wickholm - supl. Frank Grönqvist


Skolning 

Ordf. Rabbe Lutz 0400 840 736 rabbe.lutz(a)pus.fi

Jim Eriksson 040 778 9989 jim.eriksson(a)ensto.fi

Anders Hagman 0500 939 072 anders.hagman(a)kesko.fi

Jens Rönn 040 52957 77 ronn.jens(a)gmail.com


Besiktning

Ordf. Bjarne Creutziger 0400 539 627 bcreutziger(a)hotmail.com

Joakim Eriksson 040 500 3596 juhapim(a)gmail.com 

Dan Lindberg 0500 939 072 daaarne@gmail.com

Frank Östergård 040 583 6048 frank.ostergard@gmail.com

Anders Hagman - 0500 939 072


Njuus redaktionen

Ansvarig utgivare : Styrelsen

Redigerare Mathias Grönqvist 0408281500 mathias(a)bnk.fi


Komittéer

Programkomitéen: styrelsen  

Valberedningskomittéen

 • Ordf. Olle Östergård

Repholmskomittéen

 • ordförande/disponent Christian Östergård

 • Stig-Olof Östergård

 • Peter Björkman

 • Johan Fransman

 • Rainer Liljestrand

 • Bjarne Creutziger

 • Hannu Rimaila

 • Hans Wahlberg

 • Frank Östergård

Skolningskomitéen

 • Ordförande Rabbe Lutz

 • sekreterare Hannu Rimaila

 • lärare, praktisk båthantering Bjarne Creutziger

 • lärare, praktisk båthantering Joakim Eriksson

 • lärare, navigationslärare (SS&KS) Jim Eriksson

 • lärare, navigationslärare (SS&KS) Jens Rönn

 • lärare, radar, VHF&CEVNI Anders Hagman