Bra att känna till. 


Klubbens officiella informationskanal är hemsidan (bnk.fi). 


Viktig information så som ändringar i verskamhetsprogrammet, datum och tider ändras, kontaktuppgifter ändras, sista anmälningsdatum för evenemang osv. så gäller alltid den information som står på hemsidan. 

Det kan vara att den information som står tryckt i Njuus tidningen redan är gammal då den kommer från tryckeriet, så kolla alltid hemsidan för den senaste och rätta information.