BNK webb-konto


Som medlem i BNK, så har du möjlighet att helt utan extra kostnad få ett BNK webb-konto (ingår i medlemsavgiften). Kontots storlek är 30 gigabyte. 
I BNK webb-kontot ingår bland annat följande tjänster:

 

  • E-post adress (i formen fornamn.efternamn@bnk.fi) +kalender
  • Dina dina foton och filmer säkerhetskopierade i hög kvalitet (obegränsat lagringsutrymme. Obs om originalstorlek så ”äter” det av kontots 30 gigabyte)
  • Molnlagring av filer (lagra filer på nätet)
  • Kontorspaket (ordbehandling, kalkylblad och presentationer mm.) 


Var i kontakt med Mathias Grönqvist på adressen mathias(at)bnk.fi om du vill ha ett BNK Webb-konto.