Klicka här så kommer man till Intran.

Alternativt via menyn Övrigt-> Styrelsens Intra.

Styrelsens Intra är menat som en hjälpsida för styrelsenmedlemmarna, så det underlättar arbetet i styrelsen. 

OBS. Du bör vara inloggad med ditt BNK-webbkonto för att se Intra sidan.
formen är fornamn.efternamn@bnk.fi, har du problem med att logga in så var i kontakt med Mathias så hjälper han.

mathias(at)bnk.fi eller 040 828 1500