1. Den sökande levererar sitt diplom (eller intyg) för avklarad av Finlandsnavigationsförbund godkänd navigationsutbildning till medlemssekreterare(at)bnk.fi, med en fri ansökan +personuppgifter.

2. Medlemssekreteraren skickar medlemsräkningen på inskrivningsavgiften. Inskrivningsavgift (inkl. medl.avg)
70 € +bnk klistermärke +senaste beenekåå njuus.

3. Sedan är du medlem.

Välkommen!

Den som ansöker om medlemskap genast efter avslutad BNK-kurs betalar endast medlemsavgift 25 € utan extra inskrivningsavgift.

OBS!

Om den sökande har yrkesutbildning inom sjöfart, så skickas intyg till medlemssekreteraren(at)bnk.fi.

Efter det skickar medlemssekreteraren intygen och eventuella bilagor till Finlands Navigationförbund. Finlands Navigationförbund tar sedan ställning och ger ett utlåtande om yrkesutbildningens intyg motsvarar de krav som Finlands navigationsförbund anser vara godkänd navigationsutbildning, och bestämmer vilken grad det motsvarar.
(Skärgårdsskeppare, Kustskeppare eller Högsjöskeppare )

Sjökapten blir automatiskt Högsjöskeppare.