Borgå Navigationsklubb rf. är en AV FINLANDS ÄLDSTA navigationsklubbar.

BNK är medlem av Finlands Navigationsförbund och svarar för den svenskspråkiga, av förbundet planerade, navigationsutbildningen i Borgå. Genom dessa skepparkurser strävar klubben till att öka sjösäkerheten bland förare av fritidsbåtar. Efter genomgången kurs har deltagarna möjlighet att avlägga skepparexamen och kan då söka medlemskap i Borgå Navigationsklubb.

Klubbens verksamhet omfattar teoretisk utbildning i navigation, praktiska övningar samt vidareutbildning genom olika aktiviteter vilka dessutom ger möjlighet till givande trivsam samvaro likasinnade emellan.

Aktuellt

God Jul

Rabbe informerar:

1. Sjökortsnavigeringstävlingen startar igen, nu! Färdiga deltagare är. 
Rabbe, Jimmen, Hanski, Noppa, Frank. Om någon annan (vilket jag hoppas!) 
är intresserad, tag kontakt med Rabbe för att få uppgifterna. Tid för 
tävlingen är fram till ca medlet av januari.

2. Höstens examenstillfälle är i år fredagen den 14.12 kl. 18.00 (obs. 
senast då på plats!). Examen i skärgård och kust. Om någon tidigare har 
missat dessa tillfällen kan ni ställa upp och delta. Men ni måste anmäla 
om ert deltagande senast onsdag 21.11. Anmälning till Rabbe.

rabbe.lutz@pus.fi


60 års historiken

Tidtabell: Historiken börjar vara på “slutrakan” för delen som jag jobbar med. Jag ska hålla ett möte i mitten av januari med grafikern som hjälper mig/oss att finslipa, göra justeringar och inställningar som krävs för att tryckeriet kan ta emot historiken och sedan trycka den.
Tryckeriet meddelade att vi kunde räkna med 4 veckor som det tar för dem att jobba fram historiken efter de fått historiken som en data-fil av mig/oss. Så med andra ord, om allt går bra så finns det en historik att dela ut på årsmötet 15.2.2019. Önskar alla en trevlig jul!


H: Mathias Grönqvist 12.12.2018 


Här nedan ser du de senaste blogginläggen

BNK's Instgramflöde