Medlemsavgifter:

  • Huvudman i matlaget 30€

  • Övriga i matlaget 18€

  • Nyinskrivna från egna kurser 25 €

  • Inskrivningsavgift (inkl.medl.avg) 70 € (gäller inte nya skeppare från egna kurser)

Medlemsavgifterna faktureras i samband med vårens Njuus.
Kom ihåg att meddela referensnummret när ni betalar medlemsavgifterna.

Besiktningsavgifter:

  • Årsbesiktning 20 €

  • Grundbesiktning 50 €

Repholmsavgifter:

  • Landström på bryggan 3 € / dygn

  • Bastu, säsongskort 40 €/båtlag (OBS! nytt lägre pris för 2019)

  • Bastu, engångsavgift 5 €/h/båtlag (OBS! nytt lägre pris för 2019)

  • Bastu, förhandsbeställd 20 € / h

Repholmsavgifterna faktureras i samband med höstens Njuus.
Kom ihåg att meddela referensnummret när ni betalar Repholmsavgifterna.

Sidan uppdaterad 18.2.2019