Medlemsavgifter:

  • Huvudman i matlaget 30€
  • Övriga i matlaget 18€
  • Nyinskrivna från egna kurser 25 €
  • Inskrivningsavgift (inkl.medl.avg) 70 € (gäller inte nya skeppare från egna kurser)

Medlemsavgifterna faktureras i samband med vårens Njuus.
Kom ihåg att meddela referensnummret när ni betalar medlemsavgifterna.

Besiktningsavgifter:

  • Årsbesiktning 20 €
  • Grundbesiktning 50 €

Repholmsavgifter:

  • Landström på bryggan 3 € / dygn
  • Bastu, säsongskort60 €/båtlag
  • Bastu, engångsavgift 10 €/h/båtlag
  • Bastu, förhandsbeställd 20 € / h

Repholmsavgifterna faktureras i samband med höstens Njuus.
Kom ihåg att meddela referensnummret när ni betalar Repholmsavgifterna.