Noteringsvärt från årsmötet 16.2.2018

Ändringar i styrelsen

Den tidigare styrelseledamoten Guy Granqvist tar över som kommodor då Joakim Eriksson steg åt sidan. Joakim förblir i styrelsen som ledamot.
Som ny vicekommodor valdes Frank Östergård. Ledamot Filip Fredrikson steg åt sidan och istället kom Niklas Flykt in som ny ledamot. Valter Backström och Johan Fransman fortsätter som ledamöter. 

 

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften har inte höjts på mycket länge, men nu höjdes den med 5€. De nya medlemsavgifterna från och med 2018 är huvudman 30€ och familjemedlem 18€ per år.

 

Deltagande

På mötet deltog 13st. Av styrelsen var endast 4st på plats.

 

Styrelsens anmälningsärende

Det behöves Kassör och medlemssekreterare.

Bilder från årsmötet

Joakim Eriksson ger över ordförandesakpet åt nya kommodoren Guy Granqvist

Joakim Eriksson ger över ordförandesakpet åt nya kommodoren Guy Granqvist

IMG_2351.JPG
IMG_2350.JPG