PRESSMEDDELANDE : NAVIGATIONSUNDERVISNINGEN FÖRNYAS I BORGÅ

PRESSMEDDELANDE: NAVIGATIONSUNDERVISNINGEN FÖRNYAS I BORGÅ

De traditionella navigationskurserna på Medborgarinstitutet i Borgå, Kombi, uppdateras detta läsår genom att en kurs i simulatorkörning introduceras som en fortsättning på höstens två pararellkurser i skärgårdsnavigation. Det är Borgå Navigationsklubb BNK, som i över 50 år ansvarat för skolningen av fritidsskeppare i Borgå på svenska, som utvecklar kursutbudet. Redan förra hösten tog man i bruk en utvidgad kursplan innehållande olika element av till navigationen hörande praktiska situationer, förutöver den klassiska av Finlands Navigationsförbund förordade kursplanen. Nu utvecklas en fortsättningskurs SKÄRGÅRDSNAVIGATION-PLUS som med hjälp av ett datorsimulatorprogram visualiserar hur det ser ut på sjön, både på dagen, natten och i dimma.

Simulatorprogrammet “Stormwind” har utvecklats av Thomas Gustafsson, mannen som hittade “Irma” i vår, och programmet har med framgång använts av bl.a. gränsbevakningen, sjöräddningssällskapet och Espoon Kipparit. BNK blir nu den andra navigationsklubben att ta detta system i bruk. I programmet har man möjlighet att navigera i välkända vatten och i Borgå kommer skolningen att ske på A-seriens sjökort, dvs. hemmavatten runt Emsalö med omnejd. Det är också möjligt att använda B,C,och D seriens sjökort. Skolningen sker på Kombi i Lypa och omfattar två kvällar med sammanlagt 6 timmars körning på dator.

De första kurserna erbjuds i januari 2020 och riktas till de som under hösten går den traditionella skärgårdskepparkursen. Anmälan till simulatorkursen kommer därför att kunna göras först i samband med denna kurs. Senare kommer detta att följas upp så att även andra tidigare skeppare kan deltaga. Hösten 2020 tas systemet i bruk för en kurs i radarnavigering där den praktiska delen nu kan köras på simulator. Utvecklingen av kursplanen görs av ett arbetsteam bestående av Hannu Rimaila, Anders Hagman och Rabbe Lutz, som också utgör lärarkrafterna. Mera om navigationskurserna kan läsas i Kombis kursprogram som har delats ut till hemmen i Borgå och på nätet.

Varje åtgärd som kan hindra sådana olyckor som den som nyligen skedde på Erstan i skärgårdshavet är av största betydelse och med denna kursnyhet vill BNK än en gång vara en föregångare inom navigationsutbildningen för fritidsbåtfarare.

Rabbe Lutz

Hederskommodor, navigationslärare

Ytterligare information, intervju el.dyl. kan fås med följande kontakt:

0400 840736

rabbe.lutz@gmail.com