20

BNK 20 år

Klicka på bilden för att läsa historiken

Klicka på bilden för att läsa historiken

I den här historiken så kan man läsa om bland annat följande:

 • Kommodor P-O. Lindquist har ordet
 • Sammansättningar av
  • Styrelsen
  • Kommittéer 
 • Förtjänsttecken
 • Vandringspriser och vinnare
 • "Levande" Vandringspriser
 • kompetensstandertar
 • Uniformsreglemente
 • Fordringar för Finlands navigationsförbunds signalmärke
 • Medlemsförteckning i april 1978
 • Medlemsantalet 1958-1977
 • Skeppare ohoj! ..ta kurs mot Repholmen
 • En tävlingsskeppares vedermödor
 • Allmänna stadgar för Borgå Navigationsklubbs tävlingar
 • Stadgar för Borgå Navigationsklubb rf. 
 • Knopsträckan