BNK 10 år

Klicka på bilden för att läsa historiken

Klicka på bilden för att läsa historiken

I den här historiken så kan man läsa om bland annat följande:

 • Kommodor P-O. Lindquist har ordet
 • Sammansättningar av
  • Styrelsen
  • Kommittéer 
 • Förtjänsttecken
 • Inteckningar i klubbens vandringspris
 • kompetensstandertar - Färg och proportioner 
 • Ordningsregler för skepparexamen
 • Examensfordringar
 • Uniformsreglemente
 • Medlemsförteckning t.o.m. april 1968
 • Medlemsantal år för år 
 • Allmänna stadgar för Borgå Navigationsklubbs tävlingar
 • Stadgar för Borgå Navigationsklubb rf. 
 • Knopsträckan

BNK 20 år

Klicka på bilden för att läsa historiken

Klicka på bilden för att läsa historiken

I den här historiken så kan man läsa om bland annat följande:

 • Kommodor P-O. Lindquist har ordet
 • Sammansättningar av
  • Styrelsen
  • Kommittéer 
 • Förtjänsttecken
 • Vandringspriser och vinnare
 • "Levande" Vandringspriser
 • kompetensstandertar
 • Uniformsreglemente
 • Fordringar för Finlands navigationsförbunds signalmärke
 • Medlemsförteckning i april 1978
 • Medlemsantalet 1958-1977
 • Skeppare ohoj! ..ta kurs mot Repholmen
 • En tävlingsskeppares vedermödor
 • Allmänna stadgar för Borgå Navigationsklubbs tävlingar
 • Stadgar för Borgå Navigationsklubb rf. 
 • Knopsträckan

BNK 25 år

Klicka på bilden för att läsa historiken

Klicka på bilden för att läsa historiken

I den här historiken så kan man läsa om bland annat följande:

 • Kommodor HelgeHansson har ordet
 • Historik - skrivet av Anne Granqvist
 • Styrelsens sammansättning 1965-1983
 • Kommittéernas ordförande 1965-1983 
 • Förtjänsttecken
 • Vandringspriser
 • Medlemsförteckning 1.4.1983
 • Medlemsantalet 1958-1982
 • Min Båt - Skrivet av Bengt
 • Navigationsövningarna
 • Med båt till Ekenäs - skrivet av Den mördbultade kartläsaren
 • En titt i Repholmen gästbok sommaren 1982
 • Finlands Navigationsförbunds uniform
 • Navigationsförbundets märken
 • Kompetensstandertar
 • Fordringar för Finlands Navigationsförbunds signalmärke
 • Bild på Repholmens Big Band
 • Stadgar för Borgå Navigationsklubb rf.
 • Allmänna stadgar för Borgå Navigationsklubbs tävlingar 

BNK 30 år

Klicka på bilden för att läsa historiken

Klicka på bilden för att läsa historiken

I den här historiken så kan man läsa om bland annat följande:

 • Kommodor Helge Hansson har ordet
 • Historik - skrivet av Anne Granqvist
  • Bild på Harri Harkimo då han berättar om Whitbread round the World Race (numera Volvo Ocean Race) vid en klubbafton
 • Styrelsens sammansättning 1965-1988
 • Kommittéernas ordförande 1965-1988 
 • Förtjänsttecken
 • Vandringspriser
 • Medlemsförteckning 29.2.1988
 • Navigation till tusen - av Gottfrid Sirén
 • Tidvatten - av Calle Lindh
 • Utdrag ur flaggreglementet för fritidsbåtar
 • Med J L Runeberg till Stockholm
  - Anne Granqvist
 • Stadgar för Borgå Navigationsklubb r.f.
 • Allmänna stadgar för Borgå Navigationsklubbs tävlingar
 • Per-Åkes pokal - av Anne Granqvist
 • Repholmsvalsen

 

 

 

BNK 50 år

Klicka på bilden för att läsa historiken

Klicka på bilden för att läsa historiken

I den här historiken så kan man läsa om bland annat följande:

 • Finlands Navigationsförbunds hälsning till 50-åriga BKN! 
  - av Franz Bachér Ordförande för FNF 
 • Medborgarsamhället finns det? 
  - av Marcus Henriksson Stadsdirektör / Skärgårdsskeppare
 • 50 år och vad sen ...?
  - av Rabbe Lutz Kommodor
 • En jubileumshälsning till BNK från BMI
  - av Maria Malin Rektor och kustskeppare
 • IN MEMORIAM
 • BNK:s styrelse 2008
 • Olika skrifter tagna ur klubbens utgivna historiker
 • Undervisning i 50 år
  - av Rabbe Lutz
 • Undervisnings statistik 
 • BNK:s navigationskurser 1958-2008(vår)
 • Vår oas i skärgården
  - av Robert Wiksten
 • Det blev en gång en bastu...
  -av Marina Sjöholm
 • 50-årsjubiléet
 • Stadgar för Borgå Navigationsklubb rf. 
 • Styrelsen 1958-2008
 • Kommittéer och övriga befattningar 1958-2008
 • Förtjänsttecken
 • Utdelade vandringspriser
 • Medlemsförteckning våren 2008
 • När kan klubbflagga föras?
  - av Rabbe Lutz
 • Yngst och äldst i klubben
  • Mitt saltstänkta liv ...
   - av Gottfrid Sirén
  • Yngst i klubben
   - av Max Uddström
 • Carta Marina - Navigationsförbundets flaggskepp
  - av Freyvid Stenström
 • Om sjövett och båtförarkort
  - av Rabbe Lutz, Borgå 2002
 • Min båt
  - av Bengt Sjöström
 • Min båt
  - av Torsten Johansson
 • Lysande idéer kläcks runt grillen på Repis
  - av HAnnu Rimaila
 • Aviva och jag
  - av Torsten Spring
 • Navigation till tusen
  - av Gottfrid Sirén
 • Seglats i Grekland
  - av Rabbe Lutz
 • Den bästa och den sämsta hamnen
  - av Rabbe Lutz
 • ... och så bröt helvetet ut. 
  - av Rabbe Lutz
 • Bilder från jubileumsfesten den 15 mars 2008

BNK 40 år

Klicka på bilden för att läsa historiken

Klicka på bilden för att läsa historiken

I den här historiken så kan man läsa om bland annat följande:

 • Finlands Navigationsförbund rf. hälsning
 • Kommodor Helge Hansson har ordet
 • Historik - skrivet av Anne Granqvist
  • Bild på Harri Harkimo då han berättar om Whitbread round the World Race (numera Volvo Ocean Race) vid en klubbafton
 • Styrelsens sammansättning 1965-1988
 • Kommittéernas ordförande 1965-1988 
 • Förtjänsttecken
 • Vandringspriser
 • Medlemsförteckning 29.2.1988