sophantering

Informationsmeddelande från Borgå stad

För kännedom;

I stadens yttre skärgård uppmuntras till ett skräpfritt friluftsliv

I yttre skärgården som ägs av Borgå stad ska friluftare från början av juni börja följa principen om skräpfritt friluftsliv.

I praktiken innebär detta att sopkärlen avlägsnas från öarna och motionärerna ska själv föra bort allt avfall från området som inte förmultnar. Till yttre skärgård räknas Hakasalo ö och Norrholmen samt Äggskär med Söderholmen, Mellanholmen och Långholmen.

Idrottstjänsterna ansvarar för skötsel och underhåll av Borgå stads öar och har hittills också skött om tömningen av sopkärlen.

– Skräpfritt friluftsliv är nutid och i bruk i stor utsträckning i friluftsområden på olika håll i landet, bland annat på Forststyrelsens frilufts- och strövområden. Vi vill för vår del uppmuntra motionärer att sköta skärgårdens natur och bära sitt ansvar för miljövården, berättar chef för idrottstjänster Per Högström.

För motionärer är det lätt i skärgården att följa ett skräpfritt friluftsliv. Avfall som förmultnar läggs i utedasset eller en kompost och rent papper och paff kan brännas vid platserna för eldslagning. Friluftarna bör föra bort allt annat avfall såsom burkar och plastomslag.

– Sopkärlen har under åren använts också på fel sätt, till och med mikrovågsugnar har lämnats bredvid sopkärlen i yttre skärgården som stadens personal fått ta hand om. Sopkärlen har nödvändigtvis inte minskat skräpande. Största delen av friluftare uppför sig ansvarsfullt och vi tror att skräpfritt friluftsliv tas väl emot också i Borgå, fortsätter Högström.

Stadens personal besöker öarna varje vecka och ser över bryggorna, kokplatserna under tak och utedassen.

Idrottstjänsterna meddelar och ger anvisningar till kommunbor och friluftare om de nya reglerna och handlingssätten på områdenas anslagstavla och stadens webbplats.

Du kan bekanta dig mer med principerna för skräpfritt friluftsliv på Fortstyrelsens webbsidor: www.utinaturen.fi/skrapfrittfriluftsliv

Närmare upplysningar: chef för idrottstjänster Per Högström, tfn 0400 212 264, per.hogstrom@porvoo.fi

Ystävällisin terveisin - Med vänlig hälsning
Janita Pihlaja-Wickholm
työnjohtaja, arbetsledare
Porvoon kaupunki, kuntatekniikka
Borgå stad, kommunteknik