skolning

Rabbe informerar CEVNI - KURS

CEVNI - KURS på medborgarinstitutet:

ti 16.4, ti 23.4, to 25.4   3 kvällar á 2½ h 18.30 - 21.00 . Sista 
kvällen innehåller examen. Lärare Anders Hagman. Kursnummer: 510203M. 
Kursavgift 15 €, materialavgift 25 €
.

CEVNI (Code Européen de Voies de la Navigation Interieure) behandlar 
sjövägsreglerna för de inre farvägarna i Europa,floder, kanaler och 
sjöar. För att få framföra fritidsbåt på dessa farvägar (egen båt eller 
tex. hyrbåt) fordras CEVNI-examen.

Dessutom behövs INTERNATIONELLT FÖRARBREV FÖR FRITIDSBÅT.
Detta kan sökas hos TRAFICOM och kostar 150 €, är i kraft tills du fyller 70 år. 
Fordringar är:

- fyllt 18 år
- vid god hälsa (vanligt körkort duger)
- godkänd KUSTSKEPPAREXAMEN
- intyg på att du behärskar båthantering praktiskt. Detta intyg kan fås 
för motorbåt av våra auktoriserade "inssikörare" efter provkörning. För 
segelbåt måste du vända dig till PORY (Purjehduksen Opettajat ry).

Vid ansökan antecknar du om du vill ha det för C (coast) eller I 
(interior = CEVNI) eller båda. Dessutom antecknar du om det är för M 
(motorbåt) eller S (segelbåt) eller båda. OBS. att ett senare gjort 
tillägg kostar extra 50 €.

Så om du funderar på att hyra båt i tex. Medelhavet eller i Europas 
kanaler bör du skaffa dessa lov.

h. Rabbe