föreningsnytt

Noteringar från årsmötet 17.2.2017

På årsmötet deltog 16st. 

De flesta personer återvaldes och fortsätter som tidigare med sina förtroende uppdrag.

I styrelsen valde ledamot Anders Hagman att stiga åt sidan då hans två års period var slut och istället valdes Valter Backström in som ny styrelseledamot.

Ordförande utlyste en tyst minut för de medlemmar som hade gått bort under det gångna året. 

På årsmötets föredragningslistan punkt 16, styrelsens anmälningsärenden så kunde styrelsen informera att de har lämnat in en ansökan till Borgå stad om fortsatt arrendekontrakt för Repholmen. Det i kraft varande 20 åriga arrendekontrakt tar slut 2018. Ansökan är nu under behandling i stadsstyrelsen och i maj borde styrelsen få information om arrendekontraktet.

H: Styrelsen