BNK-Regatta 2019 med Rövarstek 08.06.2019

Sommaren börjar inte utan BNK-Regatta och Rövarstek !

BNK-Regattan ordnas lördagen den 08.06. Porvoon Kipparit är också inbjudna. Efter regattan bjuds det rövarstek. Senare kan alla rövare, seglare och hejare ta en bastutur.

OBS. Förhandsanmälning till båda tillfällena åt Hannu Rimaila 0405323266 eller hannu.rimaila(at)pp.inet.fi senast 03.06.2019 klo 21:00

Gästande båtar har möjlighet att övernatta på Repholmen från 07.06.-till 09.06.


Vad är BNK-Regatta?

BNK-Regatta är en kombinerad seglings-och navigeringstävling som alla kan delta i: en seglats, ca. 15M, och en skriftlig navigeringsuppgift med 5 st. frågor att besvara. Varje fel svar ger en 60 sekunders strafftid som adderas till den slutliga LYS-korrigerade seglingstiden. Skärgårdsskepparkunskaper räcker till att lösa uppgifterna.

Skepparmöte

Skepparmöte hålls 08.06. på Repholmen kl 10.00. Obs. Starten sker från Repholmsviken. Rutten är ca.15 M. Slutlig rutt bestäms vid skepparmötet.

Du kan delta i BNK-regattan om:

  • En i båtens besättning är medlem i Porvoon Kipparit eller i BNK. Båten kan vara registrerad i vilken båtklubb som helst.

  • Vem som helst kan mönstra på som gast i deltagande båtar. Gastarna behöver inte ha några

    seglingskunskaper.

  • Egen flytväst med.

  • Skepparen bör veta båtens LYS-tal.


Rövarsteken

Tillfället börjar ca. kl.15:00. Det bjuds på kött med en läcker sås, sallad och rotfrukter till

självkostnadspris (ca 10 Eur).

  • Egen dricka tas med.

  • Kom ihåg att reservera kontanta pengar.

Bastu

  • Dambastu fr. Kl 18:00- 19:30

  • Herrbastu fr.kl.19:30-21:00

Hade du frågor, kontakta Hanski, 0405323266 eller hannu.rimaila(at)pp.inet.fi.

2018

2018