Kommodoren informerar

I radio Vega Östnyland morgonnyheter idag 13.12, kunde man höra att BNK har blivit beviljat ett fortsatt arrendekontrakt på 20 år av Repholmen. Styrelsen har inte själv fått någon information av staden om saken ännu. Efter att vi undertecknat arrendeavtalet kan styelsen gå ut med officiell information.

Kommodor Joakim Eriksson