BNK-Regatta 18.6.2016

Kom med !

Nästa BNK-Regatta ordnas lördagenden 18.6. tillsammans med Porvoon Kipparit som kommer att ha sin”Grisfest” (Sikajuhla), på kvällen samma dag på Rönnskär.
BNK-medlemmar är inbjudna!

Vad är BNK-Regatta?

BNK-Regattan är en kombinerad lekfull seglings-och navigeringstävling: en seglats och en liten skriftlig navigeringsuppgift med 5 st. frågor att besvara. Skärgårdsskepparkunskaper räcker till!  I seglingen används det sk. LYS-systemet så alla båtar är likvärdiga. Starten sker samtidigt och seglingstidenmultipliceras med LYS-talen. Varje felaktigt skriftligt svar kommer att orsaka 1 minuts strafftid, och adderas till den LYS-korrigerad seglingstiden. Båten med minsta tid vinner.

Skepparmöte

Skepparmöte hålls 18.6. på Repholmen kl 10.00. Obs. Starten sker inte från Repholmsviken p.g.a att det finns så mycket stockar under vattenytan i viken. Startlinjen kommer att ligga på norra sidan om Furuholmen.

Rutten, ca. 15 M, bestäms vid skepparmötet.

Mållinjen placeras så att allmänheten har goda möjligheter att följa med från Porvoon Kipparits paviljongen. Prisutdelnigen och resultat ges ut på kvällen i samband med grisfesten. 


Vem kan delta ?

Du kan delta i BNK-regatta om:

  • En i båtens besättning ärmedlem i Porvoon Kipparit eller i BNK. Båten kan vara registrerad i vilken båtklubb som helst.
  • Vem som helst kan mönstra på som gast i deltagande båtar. Gastarna behöver inte ha några seglingskunskaper. Egen flytväst borde tas med.
  • Ingen förhandsanmälning är nödvändig. Båtens LYS-tal bör vara känd före skepparmötet.

Grisfest

Festen börjar kl.19:00. Som namnet säger: det bjuds på grillat griskött. Egen dricka tas med. Arrangemangen med transport från Repholmen till Rönnskär måste funderas ut senare. 

Maten kommer att kosta ca. 15 €/pers. Kom ihåg att ta kontanta pengar med.
Kom med och segla, erfar regattans spänning och atmosfär, du kommer aldrig att ångra dig! 

Har du frågor så går det bra att vara i kontakt med Hanski, 0405323266 eller hannu.rimaila(a)pp.inet.fi


Rönnskäret


BNK regatta 2015