Borgå Navigationsklubb rf. är en AV FINLANDS ÄLDSTA navigationsklubbar.

BNK är medlem av Finlands Navigationsförbund och svarar för den svenskspråkiga, av förbundet planerade, navigationsutbildningen i Borgå. Genom dessa skepparkurser strävar klubben till att öka sjösäkerheten bland förare av fritidsbåtar. Efter genomgången kurs har deltagarna möjlighet att avlägga skepparexamen och kan då söka medlemskap i Borgå Navigationsklubb.

Klubbens verksamhet omfattar teoretisk utbildning i navigation, praktiska övningar samt vidareutbildning genom olika aktiviteter vilka dessutom ger möjlighet till givande trivsam samvaro likasinnade emellan.

Aktuellt

 

60 års historiken

Tidtabell:

Mitt jobb är klart. Historiken skickades till tryckeriet 18.3. Nu är det bara att vänta tills den är tryckt och vi kan hämta den från tryckeriet.


H: Mathias Grönqvist 20.3.2019 


Här nedan ser du de senaste blogginläggen

BNK's Instgramflöde