Borgå Navigationsklubb rf. är en AV FINLANDS ÄLDSTA navigationsklubbar.

BNK är medlem av Finlands Navigationsförbund och svarar för den svenskspråkiga, av förbundet planerade, navigationsutbildningen i Borgå. Genom dessa skepparkurser strävar klubben till att öka sjösäkerheten bland förare av fritidsbåtar. Efter genomgången kurs har deltagarna möjlighet att avlägga skepparexamen och kan då söka medlemskap i Borgå Navigationsklubb.

Klubbens verksamhet omfattar teoretisk utbildning i navigation, praktiska övningar samt vidareutbildning genom olika aktiviteter vilka dessutom ger möjlighet till givande trivsam samvaro likasinnade emellan.

Aktuellt

BNK julfesten, läs mera om den här. OBS; nytt datum och klockslag! (från lördag 8.12 kl,18.00 ändrat till fredag 7.12 18.30)

Rabbe informerar:

1. Sjökortsnavigeringstävlingen startar igen, nu! Färdiga deltagare är. 
Rabbe, Jimmen, Hanski, Noppa, Frank. Om någon annan (vilket jag hoppas!) 
är intresserad, tag kontakt med Rabbe för att få uppgifterna. Tid för 
tävlingen är fram till ca medlet av januari.

2. Höstens examenstillfälle är i år fredagen den 14.12 kl. 18.00 (obs. 
senast då på plats!). Examen i skärgård och kust. Om någon tidigare har 
missat dessa tillfällen kan ni ställa upp och delta. Men ni måste anmäla 
om ert deltagande senast onsdag 21.11. Anmälning till Rabbe.

rabbe.lutz@pus.fi


60 års historiken

Tidtabell: Arbetet och tidtabellen med historiken löper som planerat. Ännu fattas någon enstaka text men som planerat borde den nog hinna komma ut till läsarna i slutet av året eller början av nästan år. På vårvintern gjordes det ett beslut att styrelsen skulle ha ordentligt med tid att skaffa annonser från våren till senhösten 2018, därför så är planen att ge ut historiken i slutet av året eller i början av nästa år(2019).
H: Mathias Grönqvist 13.11.2018 


Här nedan ser du de senaste blogginläggen

BNK's Instgramflöde