Medlemsantal 1958-1982

Bortfallet 1971 förosakades av splittringen av klubben och grundndadet av Porvoon Kipparit

Medlemsantal 1983-2007