21.9 lör kl.18.00 - Säsongsavslutning på Repholmen

Den traditionella säsongsavslutningen äger rum den 22.a september med det traditionella fiskbordet, samt annat smått och gott även för dem som fisk inte ligger allra högst på önskelistan. Efter maten blandad musik av vår egen DJ.

Pris 15€ vuxna 5€ barn i skolålder och 40€ för familj. Sista anmälning 15.9 kl 21:00. Anmälningar efter det +10€/pers.

Anmäl dig här!

PRESSMEDDELANDE : NAVIGATIONSUNDERVISNINGEN FÖRNYAS I BORGÅ

PRESSMEDDELANDE: NAVIGATIONSUNDERVISNINGEN FÖRNYAS I BORGÅ

De traditionella navigationskurserna på Medborgarinstitutet i Borgå, Kombi, uppdateras detta läsår genom att en kurs i simulatorkörning introduceras som en fortsättning på höstens två pararellkurser i skärgårdsnavigation. Det är Borgå Navigationsklubb BNK, som i över 50 år ansvarat för skolningen av fritidsskeppare i Borgå på svenska, som utvecklar kursutbudet. Redan förra hösten tog man i bruk en utvidgad kursplan innehållande olika element av till navigationen hörande praktiska situationer, förutöver den klassiska av Finlands Navigationsförbund förordade kursplanen. Nu utvecklas en fortsättningskurs SKÄRGÅRDSNAVIGATION-PLUS som med hjälp av ett datorsimulatorprogram visualiserar hur det ser ut på sjön, både på dagen, natten och i dimma.

Simulatorprogrammet “Stormwind” har utvecklats av Thomas Gustafsson, mannen som hittade “Irma” i vår, och programmet har med framgång använts av bl.a. gränsbevakningen, sjöräddningssällskapet och Espoon Kipparit. BNK blir nu den andra navigationsklubben att ta detta system i bruk. I programmet har man möjlighet att navigera i välkända vatten och i Borgå kommer skolningen att ske på A-seriens sjökort, dvs. hemmavatten runt Emsalö med omnejd. Det är också möjligt att använda B,C,och D seriens sjökort. Skolningen sker på Kombi i Lypa och omfattar två kvällar med sammanlagt 6 timmars körning på dator.

De första kurserna erbjuds i januari 2020 och riktas till de som under hösten går den traditionella skärgårdskepparkursen. Anmälan till simulatorkursen kommer därför att kunna göras först i samband med denna kurs. Senare kommer detta att följas upp så att även andra tidigare skeppare kan deltaga. Hösten 2020 tas systemet i bruk för en kurs i radarnavigering där den praktiska delen nu kan köras på simulator. Utvecklingen av kursplanen görs av ett arbetsteam bestående av Hannu Rimaila, Anders Hagman och Rabbe Lutz, som också utgör lärarkrafterna. Mera om navigationskurserna kan läsas i Kombis kursprogram som har delats ut till hemmen i Borgå och på nätet.

Varje åtgärd som kan hindra sådana olyckor som den som nyligen skedde på Erstan i skärgårdshavet är av största betydelse och med denna kursnyhet vill BNK än en gång vara en föregångare inom navigationsutbildningen för fritidsbåtfarare.

Rabbe Lutz

Hederskommodor, navigationslärare

Ytterligare information, intervju el.dyl. kan fås med följande kontakt:

0400 840736

rabbe.lutz@gmail.com

Resultat av BNK regattan 2019

BNK-Regatta 2019

Årets regatta har seglats den 8 juni i varmt och vackert väder med mycket svaga vindar. Rutten gick den här gången längs östsidan av Emsalö. Den tilltänkta banan kortades av pga svag vind.

5 båtar deltog:

 • s/y HuxFlux, Linjett 32 , BNK

 • s/y Annika ,H323, Porvoon Kipparit

 • s/y Amidala, Hanse 35, BSS

 • s/y Monsa ,Bavaria 37 CR, BNK

 • s/y Senilix, Sun-Odyssey 37, Jaktklubben Ancora rf. 

Starten gick problemlös från Repholmens vik, utan kontakt med undervattenstockar, vilka det fortfarande finns rikligt av i området. Båtarna hölls i klunga ända till nordpricken utanför Furuholmen. Vinden låg på från sydväst, så det var dags att börja kryssa för att komma genom det smala sundet utanför Rönnskär. Vinden friskade till en aning på Orrbyfjärden, men kryssandet fortsatte.

Vändmärket blev det röd-gröna remmarparet vid Stora Svartö och Hästholmen. Sen var det dags att ta fram spinnakern från segelpåsen. Spinnaker- eller annat medvindssegel gav tidsmässigt stor fördel och gjorde seglatsen till ren njutning. Nackdelen var att man började svettas när den apparenta vinden avtog.(Nå, som tur hittade man åtm. i  HuxFlux:s kylskåp första hjälp för dylika händelser!)


Före Repholmen blev det igen krysskurs ända fram till mållinjen. Det tog  3,5-4 timmar att segla banan. Någon gång i hårdare vind har banan tillryggalagts på 1,5 timmar.

Efter att båtlagen kommit i mål var det ännu dags att lösa FFF (Fem Fina Frågor). Som vanligt, Rabbe Lutz svarade för den delen av tävlingen. Inget båtlag fick felfritt resultat. Det är nog konstigt men efter seglatsen tycks hjärnan inte mera fungera med full kapacitet!

Sist men inte minst: alla båtlag belönades med en flaska”gyllene” skumvin. Vinnaren fick dessutom det traditionsenliga snappsglaset att sätta till i sin samling!


Mera detaljer så som seglingstider, LYS-tal, resultat och båtarnas skeppare med besättning hittar du i tabellen nedan.

LÄNK till tabell av resultaten

Jag tackar alla deltagare och alla som hjälpte till med arrangemangen. Igen en trevlig dag att minnas när höstmörkret tar över.

Hannu Rimaila   s/y HuxFlux

Hannu Rimaila och Ingmar Karlsson

Hannu Rimaila och Ingmar KarlssonBNK-Regatta 2019 med Rövarstek 08.06.2019

Sommaren börjar inte utan BNK-Regatta och Rövarstek !

BNK-Regattan ordnas lördagen den 08.06. Porvoon Kipparit är också inbjudna. Efter regattan bjuds det rövarstek. Senare kan alla rövare, seglare och hejare ta en bastutur.

OBS. Förhandsanmälning till båda tillfällena åt Hannu Rimaila 0405323266 eller hannu.rimaila(at)pp.inet.fi senast 03.06.2019 klo 21:00

Gästande båtar har möjlighet att övernatta på Repholmen från 07.06.-till 09.06.


Vad är BNK-Regatta?

BNK-Regatta är en kombinerad seglings-och navigeringstävling som alla kan delta i: en seglats, ca. 15M, och en skriftlig navigeringsuppgift med 5 st. frågor att besvara. Varje fel svar ger en 60 sekunders strafftid som adderas till den slutliga LYS-korrigerade seglingstiden. Skärgårdsskepparkunskaper räcker till att lösa uppgifterna.

Skepparmöte

Skepparmöte hålls 08.06. på Repholmen kl 10.00. Obs. Starten sker från Repholmsviken. Rutten är ca.15 M. Slutlig rutt bestäms vid skepparmötet.

Du kan delta i BNK-regattan om:

 • En i båtens besättning är medlem i Porvoon Kipparit eller i BNK. Båten kan vara registrerad i vilken båtklubb som helst.

 • Vem som helst kan mönstra på som gast i deltagande båtar. Gastarna behöver inte ha några

  seglingskunskaper.

 • Egen flytväst med.

 • Skepparen bör veta båtens LYS-tal.


Rövarsteken

Tillfället börjar ca. kl.15:00. Det bjuds på kött med en läcker sås, sallad och rotfrukter till

självkostnadspris (ca 10 Eur).

 • Egen dricka tas med.

 • Kom ihåg att reservera kontanta pengar.

Bastu

 • Dambastu fr. Kl 18:00- 19:30

 • Herrbastu fr.kl.19:30-21:00

Hade du frågor, kontakta Hanski, 0405323266 eller hannu.rimaila(at)pp.inet.fi.

2018

2018

Vårbal på Repholmen 25.5 lör kl.18.00

PROGRAM:

 • Skeppardimission

 • Supé

 • Lotteri

 • Dans till  Repholmsbandet

  Pris (i priset ingår supé, dans och tur/retur med M/S Sandra D)
  35€ (skolbarn 10€ familj 75€) - kontant betalning på plats
  Nya skeppare, som erhåller diplom gratis.
  OBS. gör du din anmälan efter 19.5 så är priset 45€

  Kom ihåg,
  egen dryck med och kontanter för lotteri! Ingen försäljning av alkohol på Repholmen.

M/S Sandra D avgår från kajen vid Ågatan kl.17.00. Retur kl.01.00

sandra D.jpg

Bindande anmälan senast 19.5.2019

OBS. gör du din anmälan efter 19.5 så är priset 45€

IMG_0400.jpg

Socialmedia använd #bnkfi

Rabbe informerar CEVNI - KURS

CEVNI - KURS på medborgarinstitutet:

ti 16.4, ti 23.4, to 25.4   3 kvällar á 2½ h 18.30 - 21.00 . Sista 
kvällen innehåller examen. Lärare Anders Hagman. Kursnummer: 510203M. 
Kursavgift 15 €, materialavgift 25 €
.

CEVNI (Code Européen de Voies de la Navigation Interieure) behandlar 
sjövägsreglerna för de inre farvägarna i Europa,floder, kanaler och 
sjöar. För att få framföra fritidsbåt på dessa farvägar (egen båt eller 
tex. hyrbåt) fordras CEVNI-examen.

Dessutom behövs INTERNATIONELLT FÖRARBREV FÖR FRITIDSBÅT.
Detta kan sökas hos TRAFICOM och kostar 150 €, är i kraft tills du fyller 70 år. 
Fordringar är:

- fyllt 18 år
- vid god hälsa (vanligt körkort duger)
- godkänd KUSTSKEPPAREXAMEN
- intyg på att du behärskar båthantering praktiskt. Detta intyg kan fås 
för motorbåt av våra auktoriserade "inssikörare" efter provkörning. För 
segelbåt måste du vända dig till PORY (Purjehduksen Opettajat ry).

Vid ansökan antecknar du om du vill ha det för C (coast) eller I 
(interior = CEVNI) eller båda. Dessutom antecknar du om det är för M 
(motorbåt) eller S (segelbåt) eller båda. OBS. att ett senare gjort 
tillägg kostar extra 50 €.

Så om du funderar på att hyra båt i tex. Medelhavet eller i Europas 
kanaler bör du skaffa dessa lov.

h. Rabbe

BNK regattan 2018

BNK-Regatta och Rövarsteken 2018 lördag 16.6.2018

Årets BNK-Regattta har seglats. Vädret var nästan optimalt, mycket sol, lätta vindar, och många båtar från olika klubbar. Lätt, lite varierande sjöbris gjorde starten  lungn och stressfri från Repholmsviken. Fast olika åtgärder att röija bort bottenliggande stockar har gjorts, kunde några båtar ändå känna obehaglig kontakt med dem, tyvärr !

Rutten i år var ”runt första mittlinjemärket på Äggskärsfjärden”. Längden är ca. 12 M, med krysskurs nästan ända till mittlinjemärke, blev det några sjömil till. Skriftliga delen hade man i år lämnat bort.

Sex båtar deltog, från en Nordisk Folkbåt till en Bavaria 37 CR och en Najad 373. Resultat, båtar och besättnig ser du i tabellen nedan.

Vindförhållandena gjorde att båtarna måste kryssa genom de smala sunden utanför Rönnskär och forsätta kryssa ända till vändmärket. Tillbaka mot Repis gav den sydliga vinden chans att använda medvindsegel: genaker eller spinnaker. Man kan nog kalla dessa segel båtens ”söndagskostym” . Å andra sidan, det betyder alltid en hel del jobb för besättningen då extra löpande rigg, gaijor och bommar ska på plats  men snyggt och festligt ser det ut!

Lätta vindar ger inte mycket framdrivande kraft. Seglingstiden var närmare tre timmar för alla, jämfört med fjolårets två timmar. Som snabbast har det tagit ca. en timme att segla banan! Alltså, som sagt en mycket behaglig och njutbar dag att segla.  LYS-systemet som användes, gör att den vinnande båten inte nödvändigtvis kommer först i mål. Resultatet blir klart efter en liten beräkning, där seglingstiden multipliceras med LYS-tal.

Alegria med Peter Forslund som skeppare, måste tyvärr avbryta tävlingen p.g.a. tekniska problem med elförsörjningen. Tack Peter ändå för deltagandet, hoppas att problemen löser sig.

Efter regattan var det dags att avnjuta Rövarstek, som den här gången inte var tillredd efter den tradionella metoden. Torra väderförhålladen tillät inte användandet av öppen eld. Vi kunde inte ta risken att Repholmen kanske måste döpas till ”Brändö”, så 12 kg kött tillreddes i ugn i det fina köket. Tack vare skickliga kockar på holmen var resultatet ypperligt och folk njöt, det kunde man känna.

Att fixa en fin smaklig middag för över 30 personer med huvudrätt och efterrätt, kräver nästan en trollkarls konster och en del fantasi. Vi hade sådana igen en gång.

Under den lilla pausen mellan huvudrätt och efterrättskaffe hölls prisutdelningen. Alla deltagare fick en liten smaklig gåva. Vinnaren, Sebastian Häggblom med Jonas Jernström som gast, fick en liten större gåva. Grattis!

Jonas Jernström med vinnar priset. 

Jonas Jernström med vinnar priset. 

Jag får tacka alla funktionärer och deltagare i årets BNK-Regatta och Rövarstek. Ni gjorde det möjligt och man kunde nog känna i luften att alla hade så himmelens skojigt!

Trevligt fortsättning på sommaren till alla önskar Hannu och Kaija Rimaila

BNK 60 år

Lördagen 26.5 firade vi klubbens 60 års fest. Det var en mycket lyckad fest med 80st deltagare. 

Festen började med ett tal av BNKs kommodor Guy Granqvist, efter det följde olika gratulations tal av inbjudna gäster. Finlands navigationsförbund, Porvoon Kipparit, BSS, SNaVS, ENK, Borgå Motorklubb r.y.,    

Tavla med olika världstider som också visar Repholmens tid. Present av Porvoon Moottorikerho - Borgå Motorklubb r.y.

Tavla med olika världstider som också visar Repholmens tid. Present av Porvoon Moottorikerho - Borgå Motorklubb r.y.


Skeppardiplom, förtjänsttecken och vandringspris delades också ut under kvällen. Också hedersmedlemmar blev utnämnda.

Skeppardiplom:

 Skärgårdsskeppare:  Tom Fors (primus), Albert Andersson, Elin Andersson, Ellen Grönlund, Jonas Lemberg, Martin Söderlund

Högsjöskeppare: Mikko Hietalahti, Rabbe Storgårds, Christian Östergård

Förtjänsttecken:

BNKs förtjänsttecken i GULD  

 • Mathias Grönqvist
 • Hannu Rimaila
 • Bjarne Creuziger

BNKs förtjänsttecken i Silver

 • Jim Eriksson

Hedersmedlemmar

Följande medlemmar blev utnämnda till hedersmedlemmar

 • Bjarne Creutziger
 • Olle Östergård
 • Hannu Rimaila
 • Torsten Spring
 • Robert Sjöström

Vanringspris

Calle Linds minnesplakett (utdelas på vårbalen till studieårets bästa elev, eller som på annat sätt förtjänstfullt avklarat en eller flera examina.)

 • Tom Fors

Intressepokalen (intresse inom klubben)

 • Mathias Grönqvist

Som trubadur fungerade Stefan Paavola

Du hittar flera bilder från festen från vår bilder sida här.