(Internationellt förarbrev) , med eller utan CEVNI-intyg.

De som önskar skaffa sig ett internationellt förarbrev för fritidsbåt bör ha följande papper:

  • Kustskepparexamen efter 1983/juni
  • Intyg på praktisk färdighet i att hantera båt

Våra auktoriserade besiktningsprovkörare kan företaga en provkörning, dock endast med motorbåt, och upprätta ett protokoll på körningen.
Protokollet sänds till Navigationsförbundet som utfärdar ett intyg över den praktiska färdigheten. Ifall man önskar intyg över praktiska kunskaper i att föra segelbåt måste man vända sig till någon av PORY auktoriserade lärare.

  • Ev. intyg över godkänd CEVNI-examen. Detta gäller de som förutom C-märket (coastal waters) önskar I-märket (interior waterways), som berättigar till att kunna trafikera på kanalerna och floderna i Centraleuropa.
  • Passfoto
  • En kopia på ditt körkort, eller annat intyg på att du befinner dig i god hälsa.

MÄRK: Förarbrev beviljas endast åt personer som fyllt 18 år och det är i kraft tills man fyller 70 år, varefter det kan förnyas 5 år i taget

Rabbe Lutz vidarebefordrar pappren till förbundet som anhåller om förarbrevet av Trafikverket. Förarbrevet sänds per post och avgiften 135 € faktureras. Före 1.1 2004 utställda förarbrev är fortledes i kraft, men det kan inte garanteras att de godkänns i alla länder. Gamla förarbrev bytes ut mot nya utan tilläggsexamina. Även detta kostar 135 €.

h. Rabbe Lutz