(uppdaterad information 6.6.2019)

Internationellt förarbrev.

De som önskar skaffa sig ett internationellt förarbrev för fritidsbåt ansöker själv om detta hos (Liikenne- ja viestintävirasto) TRAFICOM. Se ansökningsblanketten på adressen  https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/MU6211sr  .

Följande intyg bör tillfogas ansökan:

  • Kustskepparexamen efter 1983/juni. Kopia på skeppardiplom eller intyg godkänns.

  • Intyg på praktisk färdighet i att hantera båt.

Våra auktoriserade besiktningsprovkörare (f.n. Bjarne”Bjasse” Creutziger) kan företaga en provkörning, dock endast med motorbåt, och upprätta ett protokoll på körningen. Som examensbåt godkänns din båt om den är lämpad för högsjötrafik, eller så används Bjasses båt. Protokollet sänds till Navigationsförbundet som utfärdar ett intyg över den praktiska färdigheten. För detta får man märket “M” (motorboat) i förarbrevet.

Ifall man önskar intyg över praktiska kunskaper i att föra segelbåt måste man vända sig till någon av PORY:s auktoriserade lärare, tex.Tommy Mård på BSS, som företar motsvarande provkörning med segelbåt och utfärdar intyg. För detta får man märket “S” (sailingboat) i förarbrevet. Man kan väl ha både “M” och “S” i förarbrevet.

Dessutom märks i förarbrevet “C” (coastal waters), vilket ger rätt att färdas i de Europeiska ländernas kustzoner.

  • Ev. intyg över godkänd CEVNI-examen.

Detta intyg berättigar till “I”-märket (interior waterways), som behövs för att kunna trafikera på kanalerna, floderna och sjöarna i Centraleuropa.

  • Passfoto (i kraft varande)

  • En kopia på ditt körkort, eller annat intyg på att du befinner dig i god hälsa.

MÄRK: Förarbrev beviljas endast åt personer som fyllt 18 år och det är i kraft tills man fyller 70 år, varefter det kan förnyas 5 år i taget.

MÄRK: Förarbrev behövs INTE för att färdas i de Nordiska länderna, Östersjön, Bottenhavet eller Finska viken. CEVNI-intyg behövs inte för att färdas på de inre Skandinaviska vattenvägarna.

Förarbrevet sänds per post och avgiften 150 € faktureras som postförskott. Före 1.1 2004 utställda förarbrev är fortledes i kraft, men det kan inte garanteras att de godkänns i alla länder. Gamla förarbrev bytes ut mot nya utan tilläggsexamina. Detta förnyande samt annan komplettering av gamla förarbrev kostar 60 €.

 

Rabbe Lutz